ATV sikkerhetsregler

 • Alltid bruk hjelm og klær tilpasset kjøring med ATV.
 • Aldri kjør i ruspåvirket tilstand.
 • Ha ikke passasjer på ATV ment for en person.
 • Kjør ATV tilpasset din alder.
  6 år til 12 år – Under 70cc
  12 år til 16 år – 70cc til 90cc
  16 år og eldre – Over 90cc
 • Aldri kjør i ruspåvirket tilstand.
 • Sørg for opplæring og oppsyn når personen som skal kjøre ATV er under 16 år. ATV er IKKE leketøy.
 • Vis hensyn til natur.

Andre kjøretøy