Beskrivelse av IP-grader

IP grad (International Protection) er en internasjonal betegnelse på produkters motstandsdyktighet motfremmedlegemer og væske.
Beskyttelsesgraden (IP-grad) er gitt av to siffer (x og y), der X beskriver beskyttelsen mot inntrengning av faste gjenstander som f.eks en skrutrekker, og Y beskriver utstyrets beskyttelse mot vann/fuktighet. X kan også inneholde en tilleggsbokstav når den faktiske beskyttelsen mot direkte kontakt med strømførende deler er bedre en det som er angitt av det første tallet.

IP x

Første sifferet (x) i IP-koden angir utstyrets beskyttelse mot gjennomtrengning av faste gjenstander og beskyttelse av personell mot direkte kontakt med strømførende deler.

0 = Ubeskyttet

1 = Beskyttet mot gjennomtrengning av faste gjenstander med diameter på 50mm eller mer. Beskyttet mot direkte kontakt med håndens bakside (ufrivillig kontakt).

2 = Beskyttet mot gjennomtrengning av faste gjenstander med diameter på 12,5mm eller mer. Beskyttet mot direkte kontakt med fingrene.

3 = Beskyttet mot gjennomtrengning av faste gjenstander med diameter på 2,5mm eller mer. Beskyttet mot direkte kontakt med et Ø 2,5mm redskap.

4 = Beskyttet mot gjennomtrengning av faste gjenstander med diameter på mer enn 1mm eller mer. Beskyttet mot direkte kontakt med en Ø 1mm tråd.

5 = Beskyttet mot gjennomtrengning av støv som kan skade produktet. Beskyttet mot direkte kontakt med en Ø 1mm tråd.

6 = Støvtett. Beskyttet mot direkte kontakt med en Ø 1mm tråd.

IP y

Det andre sifferet i IP-koden angir utstyrets beskyttelse mot gjennomtrengning av vann.

0 = Ubeskyttet.

1 = Beskyttet mot vertikalt dryppvann, (kondens).

2 = Beskyttet mot dryppvann med en vinkel på opp til 15°.

3 = Beskyttet mot regn med en vinkel på opp til 60°.

4 = Beskyttet mot vannsprut fra alle retninger.

5 = Beskyttet mot vannstråler i alle retninger.

6 = Beskyttet mot kraftige vannstråler og bølger.

7 = Beskyttet mot skader ved midlertidig neddypping i vann.

8 = Beskyttet mot skader ved langvarig neddypping i vann under bestemte forhold.

Tilleggsbokstav for X

Tilleggsbokstav angir beskyttelse av personell mot direkte kontakt med strømførende deler, når den faktiske personbeskyttelsen mot direkte kontakt med strømførende deler er bedre en det som angis av det første siffer.

A = Med håndens bakside (Ø 50mm).

B = Med fingeren (Ø 12mm, L=80mm).

C = Med et Ø 2,5mm, L=100mm redskap.

D = Med en Ø 1mm, L=100mm ledning.

Eksempel

Ett produkt er merket med IP54. Vi kan da benytte informasjon ovenfor og finne ut:
X – første siffer: 5, betyr at produktet er beskyttet mot gjennomtrengning av støv som kan skade produktet. Beskyttet mot direkte kontakt med en Ø 1mm tråd.
Y – andre siffer: 4, betyr at produktet er beskyttet mot vannsprut fra alle kanter.

Oppvarming og el