Boksen går

Boksen går er en utelek som byr på spenning og aktivitet.

Antall deltakere

Fire eller flere.

Utstyr

En blikkboks eller annen boks som tåler å bli sparket på.

Forklaring

Tar utgangspunkt i fire deltakere: A, B, C og D.

A er ved loddtrekning valgt ut til være den som starter med å stå. A stiller seg ved siden av blikkboksen, lukker øynene og teller høyt til hundre. De andre deltakerene skal nå gjemme seg. Når A er ferdig å telle, roper A høyt; «Ferdig å telle».

Nå skal A prøve å fange de andre deltakerne. Det gjøres i følgende rekkefølge: finne deltakeren, løpe tilbake til boksen og sette foten på boksen og rope; «Deltaker (navn) på boks!». Klarer A og fange en deltaker så må deltaker stille seg i fangeskap ved blikkboksen.
Deltaker som er blitt oppdaget, har mulighet til å sparke vekk blikkboksen og rope; «Boksen går!» før A har rukket å sette foten på den. Da må A springe å hente blikkboksen. Alle deltakere som er fanget frigjøres også, og kan gjemme seg på nytt.

Eksempel:
A har fanget B. A oppdager C, men C klarer å springe raskere enn A til blikkboksen. C sparker blikkboksen vekk og roper «Boksen går!».  Nå får B og C (også D som ikke er oppdaget kan velge å gjemme seg annet sted) mulighet til å gjemme seg på nytt, mens A henter blikkboksen.

Variasjoner

I stedet for å telle til hundre kan det velges annet tall, f.eks. telle til femti. Eller man kan velge en variasjon hvor det skal synges en sang.

I stedet for å telle høyt så kan det telles lavt.

Når boksen blir sparket av en fanget deltaker så må den som står, hente boksen, sette den på plass, for så telle til tretti. Denne variasjonen gir deltakerene bedre tid på å gjemme seg.

Slutten

Når den som står har klart å fange alle deltakerene, starter leken på nytt, og den som først ble tatt må stå.

Uteaktiviteter