Google søkemotor tips

Med Google sin søkemotor kan du utføre utregninger, avanserte søk m.m. Her er noen tips.

Kalkulator

Tekst med fet skrift er det som skal skrives inn i søkefeltet.

 • 1500 in roman numerals – omgjør 1500 til romertall (fungerer for tall opp til 5000).
 • MD in decimal – omgjør romertallet MD til desimaltall.
 • 10 us dollar in norwegian krone eller 10 USD in NOK - valutaregning som viser hva 10 U.S. dollar er i norske kroner.
 • 25% of 1000 – prosentregning som viser hva 25 prosent av 1000 utgjør.
 • 25% of 1000 swedish kronor in norwegian krone eller 25% of 1000 SEK in NOK  - kombinasjon av prosentregning og valutaregning som viser hva 25 prosent av 1000 svenske kroner er i norske kroner.
 • 1 hour in seconds eller 1 hr in sec – tidsomregning som viser hva en time blir i sekunder.
 • 20 celsius in fahrenheit eller 20 C in F – temperaturomregning som viser hva 20 grader Celsius blir i grader Fahrenheit.
 • 30 miles per hour in kilometers per hour eller 30 mph in kmh – fartsomregning som viser hva 30 engelske miles i timen blir i kilometer i timen.
 • 1 litre in hectolitre eller 1 l in hektoliter – omregning som viser hva 1 liter blir i hektoliter.
 • 1 litre in decilitre eller 1 l in dl – omregning som viser hva 1 liter blir i desiliter.
 • 1 litre in centilitre eller 1 l in cl - omregning som viser hva 1 liter blir i centiliter.
 • 1 litre in millilitre eller 1 l in ml – omregning som viser hva 1 liter blir i milliliter.
 • 1 US pint in decilitre eller 1 US pint in dl – omregning som viser hva 1 US pint (flytende væske) blir i desiliter
 • 1 UK pint in decilitre eller 1 UK pint in dl – omregning som viser hva 1 UK pint (flytende væske) blir i desiliter
 • 2/5 US cup in decilitres eller 2/5 US cup in dl – omregning som viser hva 2/5 US kopp blir i desiliter
 • 1 US cup in US teaspoons – omregning som viser hva 1 US kopp tilsvarer i US teskjeer
 • 1 US cup in US tablespoons – omregning som viser hva 1 US kopp tilsvarer i US spiseskjeer
 • 1 ounce in grams eller 1 oz in g – omregning som viser hva 1 oz (ounce) blir i gram
 • 1 pound in grams eller 1 lb in g – omregning som viser hva 1 lbs (pound) blir i gram
 • 1 stone in grams eller 1 stone in g – omregning som viser hva 1 stone blir i gram

PS: Det er også mulig å bruke norske ord på det aller meste, som eksempel: 1 time i sekunder eller 1 t i sek

Nettsøk

Tips om hvordan du kan bruke Google til å begrense, filtrere eller spesifisere nettsøk.

 • database site:mysql.com – søker etter «database» på sider med domenenavnet mysql.com (inkludert underdomener som f.eks. dev.mysql.com
 • database site:dev.mysql.com – søker etter «database» kun på underdomet dev.mysql.com
 • database site:no – søker etter ordet «database» på domener med endelse .no
 • inurl:aftenposten – søker på URL adresser som inneholder søkeordet: aftenposten
 • html css filetype:pdf – søker etter PDF filer, som inneholder søkeordene: html og css
 • related:aftenposten.no – søker etter lignende sider til aftenposten.no
 • link:aftenposten.no – søker etter sider som har en link/peker til aftenposten.no
 • movie:Casino Royale – søker etter filmanmeldelser eller visninger, basert på søkeordene: Casino Royale

Diverse

Diverse andre ting en kan gjøre ved Google søkemotor.

 • weather oslo, no – viser værvarsel for Oslo
 • info:aftenposten.no – viser hvilken informasjon Google har om nettstedet: aftenposten.no
 • cache:aftenposten.no politikk – viser buffer (cache) versjon av aftenposten.no, og hvor søkeordet «politikk» blir merket

Data