Hurtigtaster for nettleser

Hurtigtaster som fungerer i de aller fleste nettlesere.

Standard navigasjon

 • Gå til startsiden = Alt + Home
 • Gå tilbake til forrige side * = Alt + Venstre Pil
 • Gå frem til neste side * = Alt + Høyre Pil
 • Stopp sidelastning = Esc
 • Oppdater side ** = F5
 • Sett fokus i adresselinje = Alt + D
 • Gå til side uten bruk av www. og .no *** = Ctrl + Enter
 • Scroll ned på siden = Spacebar (mellomromstast)
 • Scroll opp på siden = Shift + Spacebar
 • Bla en side ned = Page Down
 • Bla en side opp = Page Up
 • Lukk nettleser = Alt + F4

* Shift + Scrollhjul rull opp / rull ned navigerer også frem og tilbake.

** Blir ikke siden oppdatert ved F5, prøv Ctrl + F5, som henter siden uten å lete i cache.

*** Baserer seg på hvilket suffix nettleseren bruker, som hovedregel vil nettleser i norsk versjon ha innstilt .no suffix.

Faner (tabs)

 • Åpne link i ny fane, i bakgrunnen = Ctrl + Klikk (venstre museknapp)
 • Åpne link i ny fane, i forgrunnen = Ctrl + Shift + Klikk
 • Åpne ny fane i forgrunnen = Ctrl + T
 • Åpne ny fane, i forgrunnen, fra adresselinjen = Alt + Enter
 • Gå til neste fane (fremover) = Ctrl + Tab
 • Gå til forrige fane (bakover) = Ctrl + Shift + Tab
 • Gå til bestemt fane (n = tall) = Ctrl + n (n kan være 1-8)
 • Gå til siste fane = Ctrl + 9
 • Lukk aktiv fane * = Ctrl + W
 • Lukk alle faner  = Ctrl + Alt + F4
 • Åpne hurtigfaner = Ctrl + Q

* Hvis det ikke er noen aktiv fane så lukkes nettleser vindu.

Zoom

 • Øk zoom (+10%) = Ctrl + +
 • Minsk zoom (-10%) = Ctrl + -
 • Orginal størrelse (100%) = Ctrl + 0 (null)

Søk

 • Gå til (sett fokus) søkemotor boks = Ctrl + E
 • Åpne søkemotor søk i ny fane = Alt + Enter
 • Vis søk menylinje = Ctrl + Pil Ned
 • Søk på denne (aktiv) side = Ctrl + F

Data