Husketrekant for vei, fart og tid

Husketrekant for regning med vei, fart og tid.

 

Vanligvis når man skal finne en av tre variabler, setter man opp en formel og løser oppgaven ved hjelp av ligninger. Men man kan også lage seg et hjelpesystem ved hjelp av en såkalt husketrekant. Man må da huske hvor i trekanten de variable størrelsene skal stå. Videre tenker en på den vannrette streken som et deletegn og den loddrette som et gangetegn. Da har man:
Vei = Fart × Tid
Fart = Vei : Tid
Tid = Vei : Fart

Et eksempel:
Du kjører 30 km (vei) med en gjennomsnittsfart på 60 km/t (fart). Hvor lang tid bruker du ?

Løsning :
Tid = Vei : Fart = 30 km : 60 km/t = 0,5 t 
Svar: Bruker 0,5 timer, som i minutter blir 30 minutter (0,5 t × 60min = 30 min)

Skolefag