Potetdyrking i binge

Poteter kan også dyrkes i potetbinge/høybed, en metode som gir stor avling i forhold til arealet benyttet.