Lage sikkert passord

Å ha et sikkert passord er en god forsikring for å forhindre at uvedkommende får tilgang til dine private data.

Unngå i forbindelse med passord

 • Bruke brukernavn som passord
 • Bruke navn i ordlister som passord
 • Passord under 8 tegn
 • Lagre passord på datamaskin, eller lett tilgjengelig i hjemmet
 • Bruke telefonnummer, fødselsnummer o.l. som passord
 • Fortelle passordet til andre
 • Bruke navn på dyr eller familiemedlemmer
 • Teste passordet på passordtest tjenester på Internett

Huske i forbindelse med passord

 • Passord over 8 tegn, jo mer tegn jo sikrere
 • Kombinasjon av små og store bokstaver, sifre og spesialtegn
 • Bytt viktige passord med jevne mellomrom
 • Forskjellig passord til forskjellige tjenester

Lage seg sikkert passord

Passordet bør kunne huskes, samtidig som passordet skal være sikkert. En god metode for å oppfylle de kriterier er å lage passord basert på en setning.

Eksempel passord : JhONobiS32.

Jeg heter Ola Nordmann og bor i Storveien 32.

Hvis du ser på mønsteret så ser du at eksempel passordet er bygd opp av en setning.

Legg merke til at det er valgt å ta med alle tegnene i tall (32 og ikke kun 3), samt at punktum er også tatt med.

Passordet kan enkelt utvides til å omfatte flere tjenester ved utvide passordet med navnet på tjenesten.
F.eks. har man konto i HandelsBanken så blir passordet: JhONobiS32.HB

For å ytterlige sikre passordet så kan man starte og avslutte med et spesialtegn. F.eks. brukes spesialtegnet @ så blir passordet: @JhONobiS32.@ og for eksempelet med HandelsBanken så blir det: @JhONobiS32.HB@

Viktig: Lag din egen unike setning som er enkel å huske. Bruk ikke samme setning som i eksempelet. Setningen er for det første for enkel og for det andre så er den kjent ved at den er publisert.

Prøv å lag en setning som inneholder noe bare du vet eller som vil være svært vanskelig for andre å gjette seg til.

Her er et eksempel som viser noe som er svært vanskelig for andre å gjette seg til, samt at passordet også inneholder en variabel som endrer seg for hvert år, nemlig alderen. Strategien til Ola Nordmann er å bytte passord hvert år, på bursdagen. Spesialtegnet valgt er @ og setningen/mønsteret er:
Ola Nordmann, 31 år. Min første sykkel var en bDBS med 7 gir.

Passordet blir: @ON,31å.MfsvebDBSm7g.@

Når Ola Nordmann fyller 32 år, så feirer Ola Nordmann med å endre passordet til: @ON,32å.MfsvebDBSm7g.@

Ved ønske om hyppigere endring av passord, f.eks. kvartalvis endring, så kan kvartalet tilføyes alderen. 32,1 (første kvartal) – 32,2 (andre kvartal) – 32,3 (tredje kvartal) – 32,4 (fjerde kvartal).
For første kvartal, året Ola Nordmann er 32 år, så blir passordet: @ON,32,1å.MfsvebDBSm7g.@

Sistnevnte passord er på over 20 tegn. Et supersterkt passord!  Det hele kan virke tungvint og kryptisk, men prøv selv og se hvor lett det er å huske en setning.

Det er ikke sikkert at alle tjenester godtar lange passord eller alle spesialtegn – og det gjør det vanskelig å bruke passord strategien nevnt i denne artikkel. Men du bør ikke la tjenester med svakere sikkerhet ødelegge for tjenester med bedre sikkerhet. Så bruk sterke passord hvor det er mulig er tipset!

Data