Tall og siffer

Hva er forskjellen på tall og siffer?
Hvis vi tar tallet 567, så er dette tallet skrevet med sifrene 5,6 og 7.

Siffer

Siffer er det skrifttegnet man bruker for å skrive et tall.
Man har ti ulike sifre (0,1,2,3,4,5,6,7,8 og 9). Når en setter sifre sammen, kan en skrive uendelig mange ulike tall.

Tall

Med tall menes den størrelsen som tallet står for, uansett hvordan tallet skrives.

Store Tall

Et eksempel på et stort tall er 1 000 000.
Legg merke til mellomrommet , det kalles tusenskillet og settes ved hvert tredje siffer.
Tusenskillet brukes for at man lettere skal kunne lese store tall.  En million kan skrives 1000000 eller man kan bruke tusenskillet som blir 1 000 000.

Noen tips:

Tusen skrives med 3 nuller   -        1 000 
Million skrives med 6 nuller  -     1 000 000 
Milliard skrives med 9 nuller -   1 000 000 000 
Billion skrives med 12 nuller - 1 000 000 000 000

Skolefag