Vinterklargjøring av gressklipper

Liste som du kan kan benytte før du parkerer gressklipperen for vinteren.

  1. Start gressklipperen og la den gå til den blir varm.
  2. Tapp av gammel motorolje og fyll på ny.
  3. Skru ut gammel tennplugg, hell noen dråper motorolje i tennplugg hullet. Dra så motor rundt for å fordele oljen i sylinder.
  4. Sett i ny tennplugg, men ikke sett på tennplugg hetten.
  5. Skru av knivbladet og slip det med flatfil, eventuelt bruk pussepapir. For å sjekke at knivbladet er slipt likt på knivflatene, så kan du slå en spiker i en loddrett flate og henge knivbladet på spikeren. Knivbladet skal da henge balansert (vannrett). Er det ikke balansert så må du slipe mer på siden med overvekt.
  6. Vask gressklipper godt og tørk den.
  7. Monter knivbladet.
  8. Sett på tennplugg hetten.
  9. Start gressklipperen og la den gå til den er tom for bensin. Eventuelt tapp av bensinen.
  10. Sett gressklipperen til lagring på et tørt sted.

Hage